"Empirisch bewijs" en de Eurocrisis

Door | 1 september 2012

Ik las recent het artikel “Het empirisch bewijs voor het ontstaan van de eurocrisis” op RTLZ.nl, waarin Dhr. Van Nieuwenhuijzen (Head of Strategy bij ING Investment Management) een oppervlakkige analyse presenteert waarin hij de overheid gedeeltelijk vrijwaart van blaam voor de huidige schuldencrisis en hij pleit voor overheidsstimulering met geleend geld om de economische groei te laten heropleven. Lees verder »

Trends, beleggen, en persoonlijke ontwikkeling: de wet van exponentiele groei

Door | 6 juli 2012

Als je een groot vel papier ongeveer 50 keer vouwt, hoe hoog reikt dan de stapel papier? Sommige personen zouden een halve meter zeggen, anderen zijn ietwat moediger en antwoorden zo hoog als het plafond. Maar deze antwoorden zijn fout. Het is ruwweg de afstand tussen de aarde en de zon. Lees verder »

Hogere werkloosheid is onvermijdelijk met lagere huizenprijzen

Door | 12 april 2012

Ik gaf eerder aan dat de lucht uit de huizenzeepbel pijnlijk langzaam eruit geknepen zou worden. De huizenprijzen blijven inmiddels dalen. De gemiddelde huizenprijs ligt momenteel op 214.000 EUR, een bedrag dat ruim 6% lager ligt vergeleken met vorig jaar. De vraag naar koophuizen droogt op, terwijl het aanbod grote vormen aanneemt. De consequenties zijn enorm. Lees verder »

De vervanging van vrije handel door oorlog

Door | 4 april 2012

De huidige ontwikkelingen in de wereld zijn voor de alledaagse mens bijzonder deprimerend. Het huidig monetair systeem draait uit op de grootste mislukking in de geschiedenis van de mensheid en valse ideologieën vinden hun terugkeer in deze malaise. De eurocrisis en de afkeer tegen de Islam in West-Europa voeden het befaamde economisch nationalisme. Kortom, de publieke opinie verschuift naar doctrines die enkel tot een slechte afloop kunnen leiden. Dit tijdperk in de geschiedenis van de wereld zal later zonder meer beschouwd worden als een cruciale les voor toekomstige generaties. Lees verder »

De romantisering van de gulden en de waarheid achter de goudstandaard

Door | 28 maart 2012

De romantisering van de gulden neemt met de crisis in de eurozone verbijsterende vormen aan. De euro heeft grote nadelen en grote voordelen ten opzichte van de gulden, maar het huidige verlangen naar de gulden is ronduit misplaatst. Het enige alternatief is een goudstandaard. Het is onfortuinlijk dat er zoveel onbegrip over de goudstandaard bestaat en dat men in het duister tast over de ware redenen van het einde van dit “barbaars relikwie” als algemeen ruilmiddel. Lees verder »

Spanje heeft nog kast vol met lijken

Door | 23 februari 2012

Terwijl de Europese ministers ervan uitgaan dat het begrotingstekort in Spanje van 2011 uitkomt op 8%, lijken de Comunidades Autónomas (autonome gemeenschappen) nog een verrassing in petto te hebben. Spaanse overheidsfunctionarissen hebben openstaande rekeningen gevonden bij deze gemeenschappen die nog niet inbegrepen zijn bij het geschatte begrotingstekort. Daarmee ligt het begrotingstekort over 2011 in werkelijkheid niet op 8% maar rond de 10% of 11%. Lees verder »

Brief aan Spaans premier Rajoy

Door | 10 februari 2012

Afgelopen week stuurde mijn hoogleraar, professor Jesús Huerta de Soto, een korte brief aan de recent gekozen Spaanse premier Mariano Rajoy. Rajoy begon zijn ambtstermijn door direct een verkiezingsbelofte te breken: hij verhoogde de belastingen. Een maatregel die een land in crisis enkel verder in het moeras duwt. Lees verder »

De mythe van het anticyclisch marketing budget

Door | 26 januari 2012

Het anticyclisch budgetteren van marketinguitgaven is het verhogen van het marketingbudget—reclame en/of R&D—tijdens een recessie. Deze diepgewortelde doctrine is de heilige graal van een hoop bedrijven in tijden van economische tegenspoed. Menig marketeer en ondernemer is er van overtuigd dat dit een slimme strategie is om het goed te doen tijdens en na een recessie. Inmiddels bevindt de economie zich weer in een recessie. In dit artikel verkennen we eerst de geschiedenis van deze bedrijfsstrategie, vervolgens de assumpties, een kritiek, en daarna volgt mijn eigen analyse inclusief aanbevelingen. Lees verder »

In verdediging van de telecomsector

Door | 31 december 2011

Het zal mijn populariteit niet ten goede komen, maar ik spring graag in de bres voor de telecomsector. Jarenlang worden telecomproviders al zwart gemaakt en politiek onder druk gezet. Dieven zijn het. Ze maken enorme winsten over de rug van de arme burger. En nu maken ze ook nog prijsafspraken. Lees verder »

Kapitaalvlucht uit PIGS kan uitlopen op catastrofe

Door | 17 december 2011

De huidige kapitaalvlucht uit de PIGS-landen neemt in een angstaanjagend tempo toe. Wanneer de reeds fragiele banken in de PIGS-landen komen te lijden onder een steeds grotere uitstroom van kapitaal, is een doemscenario bijna onvermijdelijk. Deposito’s verlaten de perifere landen met een snelheid van meer dan 20% per jaar. Europa is het eerste continent waar de obligatiezeepbel knapt en landen failliet zullen gaan. Europa is niet het laatste continent. Lees verder »